E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Cilt:1 Sayı:1

CİLT:1  SAYI:1  HAZİRAN 2010

 

  Kapak   &    Editörden  &    Künye   &   İçindekiler 1-6  
 

Idioms Confused with Proverbs

Necmi AKYALÇIN..................................................................

7-17  
  Ahhiyava-Hitit İlişkileri ve Ahhiyavalıların Batı Anadolu'daki Faaliyetleri

Şeyma AY..........................................................................

18-27  
  Avrasya'da Değişen Dengeler Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar

Ergin AYAN .......................................................................

28-45  
 

Hâce İshak Ata ve Hadîkatü’l-Ârifîn İsimli Eseri 

Eshabil BOZKURT.................................................................

46-62  
 

Boyla ve Baga Unvanı

Saadettin GÖMEÇ.................................................................

63-70  
  An Ottoman Scribe and Intellectual: Kâtib Çelebi and the Analysis of His Work "Düsturu'l-Amel Li-İslâhi'l-Halel"

Hüseyin GÜNDOĞDU..............................................................

71-82  
 

Türkiye-Gürcistan İlişkileri -1921 Sonrası Tarihî Süreç-

Roin KAVRELİŞVİLİ...............................................................

83-90  
 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ladik 

Muhammet KUZUBAŞ.............................................................

91-101  
  Usûlî'nin Rûzgâr Kasidesi

Muhammet KUZUBAŞ - Muhammet ÖZDEMİR..................................

102-109  
 

Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kendi Kendine Analiz 

Yener ÖZEN.......................................................................

110-123  
  Bâkî'nin Me'âlimü'l-Yakîn Adlı Mensur Eseri

Yakup POYRAZ - Ayhan TERGİP.................................................

124-133  
 

Şehriyâr’a Irak’ta Yazılan Nazireler 

Ayşe Gül SERTKAYA..............................................................

134-144  
 

Türklerde Çeyiz Sandığın Kullanımı ve Geleneksel Süslemeleri

S. Selhan YALÇIN USAL..........................................................

145-155  
 

1946 Seçimlerinde Öne Çıkan Bazı Hususlar

Ensar YILMAZ.....................................................................

156-167  
  Comparative Analysis of the Anguish by Necip Fazil Kisakurek and Ebb and Flow Edward Taylor according to Their Content and Form

Ali YİĞİT...........................................................................

168-174  
   


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı