E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Cilt:1 Sayı:2

CİLT:1  SAYI:2   ARALIK 2010

 

Kapak   &    Künye   &   İçindekiler

1-6
 

The Teacher Candidates’ Perceptions and Expectations for Religious Culture and Moral Course in Faculty of Education: A Case  in Turkey

Neşe ASLAN - Kadir ASLAN - Belgin Arslan CANSEVER

7-18
 

Kafkasya: Bir Etno-Kültürel Tarih Çözümlemesi

Ergin AYAN

19-50
 

19. ve 20. Yüzyıllarda Avrupa’da Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi Tarihi

Çağlar ÇETİNKAYA

51-62
 

Kavram Haritaları ile Not Tutmanın İlköğretim Öğrencilerinin Dinlediğinini Anlama Becerisi Üzerine Etkisi

Erhan DURUKAN -  Sedat MADEN

63-70
 

Siyasal Bir Muhalefet Denemesi Olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası

Barış ERTEM

71-92
 

Zıtlık ve Momentum Stratejilerinin Hibrid Bir Şekilde İMKB’de Kullanımı Üzerine

Turan ÖNDEŞ - Selçuk BALI

93-110
 

Product Recovery Systems: A Review of the Current Literature and Research Opportunities

Öznur ÖZDEMİR

111-134
 

Duyuşsal Alan Öğrenilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramları (Sevgiye Dair Söyleneceler)

Yener ÖZEN - Fikret GÜLAÇTI

135-149
 

Tomarza’ya Gelen Çeçen Muhacirlerinin İskânı Hakkında Bazı Gözlemler

Ayşe PUL

150-167
 

A Critical Evaluation of New English File Series in Terms of Culture Teaching

Seda TAŞ

168-177
 

Uluslararası İşletmelerin Web Sitelerinin Tasarımında Kültürel Boyutların Adaptasyonunun Önemi

Sinem YEYGEL ÇAKIR - Ayşen TEMEL EĞİNLİ

178-204
  Kitap Değerlendirme  
  Niyâzî-i Mısrî -Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri- ve Dîvânı (Tenkitli Metin)

Muhammet ÖZDEMİR

205-207


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı