E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Cilt:2 Sayı:3

CİLT:2  SAYI:3   HAZİRAN 2011

 

Kapak   &    Künye   &   İçindekiler

1-6
  Kafkasya ve Türkistan'da Ulus-Devletler Sistematiğinin Oluşma Süreci

Ergin AYAN

7-33
  Asur Kaynaklarına Göre Demirçağı’nda Tabal Krallığı

H. Hande DUYMUŞ

34-46
 

Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojisine Karşı Tutumları

İlhan GÜNBAYI - Gökhan CANTÜRK

47-70
 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Bilim Tarihi Açısından Fen ve Teknoloji Dersi ile İlişkilendirilmesi Üzerine Disiplinlerarası Bir Bakış

Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU - Ramazan ÇEKEN

71-86
 

Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri

Kıyal KAMCHYBEKOVA ABDİRAİM

87-102
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri

Selahattin KAYMAKCI - Talip  ÖZTÜRK

103-128
 

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ - Bircan EYÜP

129-148
 

‘Bölgesel Müzik Kültürleri’ İçinde Bulunan Etnik Kimlik Kodları Üzerine Analitik Bir Değerlendirme

Banu MUSTAN DÖNMEZ

149-164
 

Review of the Malumat (Newspaper) in the Respect of Shape, Content and the Authors (The Copies 1-100)

Salih OKUMUŞ - Alev BAL

165-188
 

Halk İnanç ve Ritüellerinin Âşık Tarzı Türk Şiirine Yansımaları

Cafer ÖZDEMİR

189-216
 

Yeni Göçmenlik Mekânları Olarak Yeni Kurulan Üniversiteler: Ordu Üniversitesi Örneğinde Öğrencilerin Bütünleşme Sorunları

Adem SAĞIR - Erkan DİKİCİ

217-251
 

Keçiboynuzunun Coğrafi Yayılışı ve Ekonomik Özellikleri

Nuran TAŞLIGİL

252-266
 

Kitap Değerlendirme

 
 

Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (1143-1163)

Abdullah GÜNEYSU

267-271
 

The Forever War

Ahmet Hakan ÖZKAN

272-276T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı