E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Cilt:3 Sayı:5

CİLT:3  SAYI:5   HAZİRAN 2012

  Kapak     Künye    İçindekiler  
 

Lafcadi Hearn’ün “Kar Kadın” Öyküsündeki Sembolik Unsurlar Üzerine Bir İnceleme

Okan Haluk AKBAY

7-16

 

Büyük Selçuklu Devleti’nin Temelleri Atılırken Siyasi Meşruiyet Süreci

Ergin AYAN

17-37

 

Müzikte Batılılaşma Kapsamında 3. Selim ve 2. Mahmud

Deniz AYDAR

38-44

 

Türklerin Araplarla İlk Münasebetleri ve Osmanlı Dönemine Kadar Türkçenin Araplara Öğretimi

Sami BASKIN

45-53

 

Fen: Cary Churchill’den Çorak İklimin Bataklıklarından Yankılayan Feminist Bir Çığlık

Rana BİÇER

54-65

  Eğirdir İlçesi Tarım Üreticilerinin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karar Verme Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Adnan ERTAN  -  Mustafa GÖK

66-76
 

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi

İlhan GÜNBAYI -  Asiye TOKEL

77-95

 

Mitolojik Etimolojisinden Hareketle Gitar Üzerine Bir Köken Analizi

Banu MUSTAN DÖNMEZ - Savaş Burak ÖZKAN

96-107

 

Ahmet Hamdi TANPINAR’ın Romanlarında Zaman ve Mekân Bağlamında Yabancılaşmanın Tezahürleri

Salih OKUMUŞ - İdris ŞAHİN

108-120

 

İnsan ve Mekân Bağlamında Refik Halit KARAY’ın “Şeftali Bahçeleri” Hikâyesi

Yaşar ŞİMŞEK

121-133

 

Sorunsaldan Sonuçlara Bilimsel Araştırma Süreci: Bir Araştırma Raporu Modeli Örneği

Aydın USTA

134-160

 

Anadolu Meslek Liseleri Grafik Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Durumları ve Eğitim-Öğretimden Beklentileri

Merve YILDIRIM

161-181

 

Kitap Tanıtımı / Book Reviews

 

 

Ankara İli Ağızları (İnceleme, Metinler, Dizin)

Bahadır GÜNEŞ

182-188

 

Bütün Şiirlerim Senin Olsun

Salih OKUMUŞ - Y. Selim UĞURLU

189-193

 

Kelebek Ömrü

Salih OKUMUŞ - Zabit YÖN

194-202T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı