E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Cilt:3 Sayı:6

CİLT:3  SAYI:6   ARALIK 2012

Kapak     Künye    İçindekiler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Pınar BİLASA

7-20

HALİT FAHRİ OZANSOY BİBLİYOGRAFYASI

Adem ÇALIŞKAN

21-89

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER

Levent DOĞAN

90-103

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KALİTEYE OLAN ETKİSİ

İ.Pelin DÜNDAR - Elif Koralp ÖZEL

104-129

MICHIGAN  ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN BİR ŞİİR MECMUASI

Kenan ERDOĞAN - Tuğba AYDOĞAN

130-174

MEMLÛKLER ZAMANINDA KULLANILAN GEMİLER

Burak Gani EROL

175-195

KANUNİ’NİN MAKTÛL BİR ŞEHZADESİ: BAYEZİD

Sadullah GÜLTEN

196-204

TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ

Adem İŞCAN - Oğuzhan SEVİM - BehiceVARIŞOĞLU

205-215

THE POLICIES OF THE BULGARIAN STATE TOWARDS THE MINORITIES (1878 – 1914)

Osman KÖSE

216-239

SAHİPLİĞİN TOPLAM MALİYETİ YAKLAŞIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAYİ İŞLETMELERİ TARAFINDAN KULLANILMA İSTEĞİNİN LOGIT MODEL YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

M. Suphi ORHAN - Turan ÖNDEŞ - Hakan YAZARKAN

240-267

TOPLUMSAL DÜZENİN OLUŞMASINDA RENK VE İLETİŞİM

Deniz ÖZER

268-281

ELEKÇİ DERESİ (FATSA) HAVZASI’NIN HİDROLOJİK SORUNLARI VE BUNLARIN İKLİM ŞARTLARI ILE İLİŞKİLERİ

Tamer ÖZLÜ

282-299

SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ORDU DOĞUMLU MEMURLAR

Ahmet YADİ

300-312

NÂBÎ DÎVÂN’INDA İBADET KAVRAMI

Latif YARDIM

313-326

 

Çeviri

REŞÎDEDDÎN VATVÂT’IN KOLEKSİYONUNDA  HAREZMŞÂHLARDAN HALÎFELİĞE YAZILAN ARAPÇA MEKTUPLAR

Heribert HORST (Çeviren: Ergin AYAN)

327-344

 

Kitap Tanıtımı / Book Reviews

Medya ve Toplumsal Dönüşüm: Seyirlik Cümbüşler

Yeşim ÇELİK

345-353

Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık

Serkan KAYA

354-357T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı